Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

HBTQ-experter under
West Pride 2015

West PrideInför West Pride 10-14 juni 2015 har Göteborgs universitet uppdaterat sin lista med experter som kan ge fördjupad kunskap om HBTQ-frågor ur olika perspektiv.


Lena Martinsson, professor i genusvetenskap
Återkommande teman i Lena Martinssons forskning är jämställdhetsnormer, värdegrundsarbete, mångfaldssatsningar. Studerar bland annat vem som innesluts och utesluts av normer och frågor om hur klass, ålder, rasifiering, nationalism, funktionsnormativitet, sexualitet och genus relaterar till varandra.
Tel: 031–786 5910
E-post: lena.martinsson@wmst.gu.se


Erika Alm, universitetslektor i genusvetenskap
I sin forskning har Erika Alm undersökt normer kring kropp, kön och begär, särskilt som de ter sig inom medicinsk expertkunskap och lagstiftning. Hennes avhandling Föreställningar om kroppen i statliga utredningar från 1960- och 1970-talen fokuserar på hur företrädare för svenska staten tar ställning i frågor kring individens rätt att bestämma över sin egen kropp, i frågor rörande abort, sterilisering och könskorrigering.
Tel: 031-786 5332
E-post: erika.alm@gu.se


Eva Borgström, docent i litteraturvetenskap

Kommer i höst ut med boken Berättelser om det förbjudna. Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900-1935. Har också publicerat Den moderna homofobin och Kärlekshistoria. Begär mellan kvinnor i 1800-talets litteratur. Har tillsammans med historikern Hanna Markusson Winkvist precis påbörjat ett antologiprojekt som går under arbetsnamnet ”Kvinnopar i kvinnorörelsen”.
Tel: 031–786 5277 (nås enklast på mail)
E-post: eva.borgstrom@lir.gu.se


Hanna Markusson Winkvist, universitetslektor i historia

Utkommer snart med en ny, omarbetad upplaga av läroboken Undantagsmänniskor. En svensk HBTQ-historia med utblickar i världen tillsammans med Svante Norrhem och Jens Rydström. Leder tillsammans med litteraturvetaren Eva Borgström (se ovan) ett nyligen påbörjat antologiprojekt som går under arbetsnamnet ”Kvinnopar i kvinnorörelsen”.
Tel: 031-786 5962
E-post: hanna.winkvist@history.gu.se


Mattias Wahlström, forskare i sociologi
Är forskare med inriktning mot sociala rörelser och politiska protester. Han ingår för närvarande i ett forskningsprojekt som studerar Prideparader i ett antal Europeiska länder, däribland Regnbågsparaden i Göteborg. Detta projekt jämför bland annat olika Prideparaders deltagarsammansättning och de skilda innebörder paraden har för deltagarna.
Tel: 031-7864830
E-post: mattias.wahlstrom@gu.se


Cathrin Wasshede, universitetslektor i sociologi

Disputerade 2010 på avhandlingen Passionerad politik. Om motstånd mot heteronormativ könsmakt. Hennes forskningsintressen är kön, sexualitet, makt och motstånd samt styrning och normaliseringsprocesser. Från 2015 arbetar hon i ett projekt om kollektivboende och ett om transnationell politisk mobilisering kring kulturella produkter som till exempel slöjan, regnbågsflaggan och manga.
Tel: 031–786 5830
E-post: cathrin.wasshede@socav.gu.se


Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt och socialrätt

Har i sin forskning sysslat mycket med olika medicinrättsliga frågor. Hon var under 2014 regeringens särskilda utredare med uppdrag att se över bestämmelserna om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet i könstillhörighetslagen. Betänkandet, "Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering", SOU 2014:91, överlämnades till statsrådet Gabriel Wikström i januari 2015. Betänkandet innehåller ett förslag till lag om ändring av juridiskt kön och ett förslag till lag om tillståndsprövning av vissa ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna. Betänkandet är nu ute på remiss.
Tel: 031-786 1516
E-post: lotta.westerhall@law.gu.se


Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, och David Brax, postdoktor i praktisk filosofi
Forskar om etiska och filosofiska frågor om hatbrott, till exempel förföljelser och brott baserade på sexuell identitet och läggning.  David Brax är aktiv i ett nationellt nätverk för hatbrottsforskning, samt medlem i ett liknande internationellt nätverk baserat i Storbritannien. Han är just nu verksam vid Centrum för Europaforskning (CERGU) och tillsamman med Christian Munthe även vid Centrum för etik, juridik och mental hälsa (CELAM). De har nyligen utkommit med en redigerad specialsektion om hatbrottsfilosofi av tidskriften Journal of Interpersonal Violence, och är medredaktörer för och författare i en kommande serie om tre böcker om hatbrott, psykologi och terrorism.
Tel: 031-786 4843 (Christian Munthe)
E-post: christian.munthe@gu.se, david.brax@gu.se


Dimitar Popovski, datasamordnare för samhällsvetenskap, Svensk Nationell Datatjänst

Är före detta biträdande forskare på Centrum för Europaforskning (CERGU) vid statsvetenskapliga institutionen. Under 2014 skrev han bokkapitlet ”Sverige och HBTQ-frågor i Europa” till jubileumsboken Förhoppningar och farhågor: Sveriges 20 första år i EU publicerad av CERGU. Det handlar om situationen för hbtq-personer i Sverige och resten av Europa samt Sveriges roll och påverkan vad gäller mänskliga rättigheter för dessa personer i Europa på både institutionell och icke-statlig nivå.
Tel: 031-786 3702
E-post: dimitar.popovski@gu.se


Mary Coble, universiteslektor i fri konst

Genom performance och multimediainstallationer – inklusive fotografi, video och ljud och skulptur – vill konstnären Mary Coble synliggöra orättvisor och normativa gränser. Konsten, som ofta är platsspecifik och forskningsbaserad, behandlar teman som queer politik, poetik, historia, kollektivitet och delaktighet.
E-post: mary.coble@akademinvaland.gu.se


Anna Linder, forskare i film
Bedriver forskningsprojektet Queera rörliga bilder tillsammans med Ingrid Ryberg, se nedan. Studien undersöker den queera och feministiska rörliga bilden, en filmkultur som ofta osynliggörs och skrivs ut ur filmhistorien, arkiven och utställningssammanhangen.
E-post: anna.linder@akademinvaland.gu.se


Ingrid Ryberg, forskare i film

Med fokus på queera och feministiska filmkulturer, bland annat feministisk pornografi, samt 70- och 80-talens kvinno- och homopolitiska filmkulturer i Norden. Bedriver det konstnärliga forskningsprojektet Queera rörliga bilder tillsammans med Anna Linder, se ovan.
E-post: ingrid.ryberg@gu.se


Annica Karlsson Rixon, forskare i fotografi
Hennes praktik rör sig i korsningen mellan fotografi, transnationellt arbete, samt queer/feministisk forskning och konst. Har även kunskap om LHBTQ-situationen i Ryssland.
E-post: annica.karlsson.rixon@akademinvaland.gu.se

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2015-06-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?